Indeks Ksiąg Parafii Sułoszowa

Na stronie dostępne są indeksy ksiąg metrylaknych Parafii Sułoszowa z następujacych okresów:
 • Chrzty - lata 1867-1890
 • Zgony - lata 1868-1900
 • Sluby - lata 1868-1921

 • Wybierz typ ksiąg do przeszukania:
  Chrzty Zgony Śluby

  Wprowadź poszukiwane dane:
  rok od: rok do:
  osoba:
  w polu 'osoba' mozna używać symboli wieloznacznych (%,_) np: %kow% - znajdzie rekordy gdzie w nazwie osoby wystepują litery 'kow' czyli: kowalski, nowakowski itd...


  Jeśli w danych osoby znajdują się znaki zapytania to oznacza, że są to znane mi braki gdzie nie udało sie poprawnie odczytać zapisu. Dane będą aktualizowane i poprawiane.
  kontakt: przemek[at]dolny.org

  Data aktualizacji: 2012-02-19 (v1.4)